Αερόψυκτοι ψύκτες νερού
    Αερόψυκτοι ψύκτες αέρα
    Υδρόψυκτοι ψύκτες νερού
    Πύργοι ψύξεως
    Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
    Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
    Αερόθερμα
    Αερολέβητες
    Ανεμιστήρες
    Κυψέλες στοιχείων
    Ειδικές κατασκευές
    Αυτοματισμοί

Τα προϊόντα της Pantherm σχεδιάζονται ώστε να καλύπτουν τις εκάστοτε ανάγκες κλιματισμού με τον πλέον αποδοτικό και ευέλικτο τρόπο. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μία μεγάλου εύρους γκάμα προϊόντων, συνδυασμός των οποίων αποτελεί την πλέον ορθή και λειτουργική λύση σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

Η Pantherm αντιμετωπίζει την κάθε περίπτωση μεμονωμένα και με την δέουσα προσοχή ανεξάρτητα του μεγέθους της εγκατάστασης που απαιτείται. Το γεγονός αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση στα προϊόντα της, ώστε να γίνονται ανταγωνιστικότερα, ενεργειακά αποδοτικότερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον.